1
Vote

Misspelled swedish words in xVal.Messages.sv-SE.js

description

The word "giltlig" (valid) should be spelled "giltig".
 
The file should look like this:
 
var xVal = xVal || {};
xVal.Messages = {
"Required" : "Detta värde krävs.",
"DataType_EmailAddress" : "Var god ange en giltig e-post adress.",
"DataType_Integer" : "Var god ange ett heltal.",
"DataType_Decimal" : "Var god ange ett nummer.",
"DataType_Date" : "Var god ange ett giltigt datum.",
"DataType_DateTime" : "Var god ange ett datum och en tid.",
"DataType_Currency" : "Var god ange ett pengabelopp.",
"DataType_CreditCardLuhn" : "Var god ange ett giltigt kreditkortsnummer.",
"Regex" : "Detta värde är ogiltigt.",
"Range_Numeric_Min" : "Var god ange ange ett värde minst {0}.",
"Range_Numeric_Max" : "Var god ange ange ett värde mindre än eller lika med {0}.",
"Range_Numeric_MinMax" : "Var god ange ett värde mellan {0} och {1}.",
"Range_String_Min" : "Var god ange ett värde som alfabetiskt inte kommer före '{0}'.",
"Range_String_Max" : "Var god ange ett värde som alfabetiskt inte kommer efter '{0}'.",
"Range_String_MinMax" : "Var god ange ett värde som alfabetiskt kommer mellan '{0}' och '{1}'.",
"Range_DateTime_Min" : "Var god ange ett datum tidigare än {0}.",
"Range_DateTime_Max": "Var god ange ett datum inte senare än {0}.",
"Range_DateTime_MinMax": "Var god ange ett datum mellan {0} och {1}.",
"StringLength_Min": "Var god ange minst {0} tecken.",
"StringLength_Max": "Var god ange inte mer än {0} tecken.",
"StringLength_MinMax": "Var god ange mellan {0} och {1} tecken.",
"Comparison_Equals" : "Detta värde måste vara samma som {0}.",
"Comparison_DoesNotEqual" : "Detta värde måste skilja sig från {0}."
};

comments